Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.03.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE STANY NAGŁE PIERWSZA POMOC

Co wiemy o udzielaniu pierwszej pomocy

26 sierpnia 2009

Współczesna medycyna jest nadal bezradna w przypadku rozległych uszkodzeń kory mózgowej, do których często dochodzi w wyniku jej niedotlenienia podczas nagłych zdarzeń czy epizodów, powodując niezdrożność dróg oddechowych, nagłe zatrzymanie krążenia lub wstrząs spowodowany masywną utratą krwi.