Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZRANIENIA OSTRYMI PRZEDMIOTAMI ZRANIENIA ODPADY MEDYCZNE ZAKŁUCIA

Co nam grozi w pracy?

26 lipca 2010

Zakażenia szpitalne, czyli nabyte w placówkach służby zdrowia, dotyczą zarówno pacjentów, jak i pracowników. Jednym z nadrzędnych celów jednostek medycznych jest dostarczenie bezpiecznej opieki pacjentom. Równie ważne jest jednak zapewnienie bezpiecznych warunków pracy zatrudnionemu tam personelowi. Musimy mieć świadomość, że istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia z chorego lub jego bezpośredniego otoczenia na osoby wykonujące czynności zawodowe. Miejscem największego stężenia drobnoustrojów jest łóżko, stolik, szafka pacjenta, a także aparatura medyczna i sprzęty używane przy pacjencie.