Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO NEONATOLOGIA GINEKOLOGIA KARMIENIE PIERSIĄ MLEKO MATKI MLEKO KOBIECE

Co dawniej pisano o karmieniu piersią?

27 października 2008

Wskazówki i rady dotyczące karmienia dzieci zaczęły się w Polsce rozpowszechniać w drugiej połowie XVI w. Kierowane były jednak tylko do szlachty i mieszczan. Kobiety wiejskie nie miały do nich dostępu. Pierwsze zapiski pojawiały się w traktatach o wychowaniu, traktatach obyczajowych oraz herbariach, czyli zielnikach. Pod koniec XVIII i w XIX w. informacje na temat karmienia dzieci można było znaleźć w pamiętnikach, a także w pracach dotyczących polskich zwyczajów.