Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PRACA PIELĘGNIARKI OPIEKA PIELĘGNIARSKA UMIERANIE ŚMIERĆ OKRES TERMINALNY

Chory w stanie terminalnym. Funkcje i wsparcie pielęgniarki

27 listopada 2008

Pielęgniarka opiekująca się chorym w stanie terminalnym realizuje wszystkie swoje zawodowe funkcje jak w odniesieniu do każdego innego pacjenta. Z całą pewnością praca z tą grupą chorych wymaga od pielęgniarki szczególnych predyspozycji.