Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHOLECYSTEKTOMIA LAPAROSKOPOWA PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY

Cholecystektomia laparoskopowa

10 maja 2010

Historia zabiegów laparoskopowych pęcherzyka żółciowego jest bardzo krótka. W Polsce pierwszą cholecystektomię laparoskopową wykonał w Poznaniu 15 maja 1991 r. Jacques Domerque, a pierwszy taki zabieg wyłącznie z udziałem polskich lekarzy odbył się 20 czerwca 1991 r. w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie.