Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024

Chirurgiczne mycie rąk to zabieg związany z oczyszczaniem skóry rąk, polegający na redukcji mikrobioty w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, w tym mikrobioty przejściowej oraz zmniejszenie mikrobioty stałej.

Przestrzeganie zasad chirurgicznego mycia rąk ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zakażeniom ran pooperacyjnych oraz w ogólnej profilaktyce zakażeń szpitalnych. Do zasad obowiązujących przed przystąpieniem do chirurgicznego mycia rąk należy sprawdzić stan paznokci (krótko przycięte) oraz usunąć z płytek paznokciowych lakier i sztuczne paznokcie, usunąć biżuterii z palców i nadgarstków. Skóra powinna być pozbawiona skaleczeń, sączących się zmian chorobowych i trwałych. Przeciwwskazaniem do chirurgicznego mycia rąk jest uszkodzenie skóry rąk, zmiany patologiczne na skórze rąk oraz uczulenie na środki stosowane do chirurgicznego mycia rąk. W trakcie chirurgicznego mycia rąk mogą wystąpić krytyczne punkty decyzyjne. Jeśli np. dojdzie do rozregulowania wypływu wody z kranu przy braku automatycznego wyłączania, należy zakręcić kran przez papierowy ręcznik, aby uniknąć wtórnego skażenia umytej dłoni.