Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE OPIEKA ONKOLOGICZNA ONKOLOGIA LECZENIE ONKOLOGICZNE CHEMIOTERAPIA CYTOSTATYKI

Chemioterapia w leczeniu onkologicznym

14 grudnia 2018

Skuteczność prowadzonej chemioterapii uwarunkowana jest wieloma czynnikami, które podzielić możemy na dwie zasadnicze grupy - czynniki zależne od chorego czynniki zależne od choroby nowotworowej. Uzyskanie terapeutycznego stężenia cytostatyku w komórkach guza jest ściśle warunkowane drogą podania leku.

Stosowanie cytostatyków w monoterapii powinno być zarezerwowane dla wybranych chorych, osób w podeszłym wieku lub tych pacjentów, u których z racji chorób współistniejących zastosowanie schematów wielolekowych może się wiązać z wystąpieniem toksyczności zagrażającej życiu. 
Ze względu na drogę podania cytostatyku chemioterapie podzielić można na: 
• chemioterapie dożylne, 
• chemioterapie doustne, 
• chemioterapie dokanałowe, 
• chemioterapię dojamową, 
• perfuzje kończynowe, 
• chemoembolizację, 
• doguzowe podawanie cytostatyków