Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024

Wśród wskazań do cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzny jest cewnikowanie jednorazowe, do których zaliczamy pobranie moczu do badania bakteriologicznego u pacjenta nieprzytomnego lub brak samoistnego oddania moczu do 12 godz. po zabiegu operacyjnym oraz cewnikowanie na stałe, do którego zaliczamy konieczność prowadzenia diurezy godzinowej lub bilansu płynów u pacjenta nieprzytomnego, a także utrzymanie drożności cewki moczowej po zabiegach chirurgicznych i urologicznych oraz wycięciu gruczołu krokowego.

Opisywana diagnoza pielęgniarska dotycząca cewnikowania pęcherza moczowego u mężczyzny powinna dotyczy mi.in. niecałkowitego opróżniania pęcherza moczowego w czasie mikcji spowodowanego łagodnym przerostem gruczołu krokowego, zaburzenia oddawania moczu spowodowanego atonią pęcherza moczowego we wczesnym okresie po urazie rdzenia kręgowego, nietrzymaniem moczu z przepełnienia oraz nietrzymaniem moczu spowodowanego przerostem gruczołu krokowego.