Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGIA CEWNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO PĘCHERZ MOCZOWY

Cewnikowanie pęcherza moczowego

5 października 2020

Przy zabiegu cewnikowania pęcherza moczowego wykorzystuje się różnego rodzaju cewniki. Cewnik moczowy, zwany inaczej kateterem, może być wykonany z różnych materiałów, które mają odpowiednią elastyczność. Najczęściej są to masy poliuretanowe, lateksowe lub silikonowe. Cewniki silikonowe lub pokryte warstwą silikonu mogą być wykorzystywane do długotrwałego drenowania moczu z pęcherza moczowego.

Wśród cewników wyróżnić można: 

  • Cewnik Foleya – najczęściej stosowany cewnik, samoutrzymujący się, wykorzystywany przede wszystkim do długotrwałego drenowania moczu z pęcherza moczowego. 
  • Cewnik Nelatona - posiada dwa boczne otwory na szczycie. 
  • Cewnik Couvelaire’a – zaopatrzony w otwór na końcu oraz z boku szczytowej części. 
  • Cewnik Tiemanna – posiada zagiętą, zaostrzoną, twardszą niż reszta cewnika końcówką i stożkowate zakończenie na szczycie cewnika. 
  • Cewniki Malecota i Pezzera – wykorzystywane u pacjentów po zabiegach operacyjnych, w celu zabezpieczenia prawidłowego drenowania moczu i ułatwienia gojenia. 
  • Cewnik z końcówką Ergothana – ma giętką, zaokrągloną, zwężającą się końcówkę. 
  • Cewnik typu pointed tip – ma okrągłą i miękką część szczytową, pomocną przy cewnikowaniu zwężonej cewki moczowej.