Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA DIETA SENIORA BILANS ENERGETYCZNY BILANS ENERGETYCZNY OSÓB STARSZYCH

Bilans energetyczny w podeszłym wieku

19 maja 2020
Bilans energetyczny w podeszłym wieku

Bilans energetyczny to równowaga w organizmie pomiędzy ilością dostarczanej energii z pożywieniem oraz energii wydatkowej przy codziennych aktywnościach (w tym na pracę lub ćwiczenia). Dzienny wydatek energetyczny składa się z podstawowej przemiany materii i termogenezy związanej z trawieniem i aktywnością fizyczną.

Autorka artykułu wyróżnia trzy kategorie bilansu energetycznego: zerowy (energia z pokarmu jest taka sama jak wykorzystywana), ujemny (więcej energii jest wykorzystane niż dostarczone; może wiązać się z niedożywieniem) oraz dodatni (organizm pobiera z pokarmu więcej energii niż potrzebuje do procesów metabolicznych, może powodować otyłość). Ewa Jarosz opisuje, czym jest bilans energetyczny, głównie w podeszłym wieku oraz czym jest podstawowa przemiana materii. W tekście zostały przedstawione metody obliczania dziennego zapotrzebowania na energię.