Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM SZPITAL OPERACJA ZAKAŻENIA OKOŁOOPERACYJNE

Bezpieczny sprzęt - zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym

25 lutego 2019

Podstawowym celem każdego szpitala jest poprawa wyników leczenia z zachowaniem skuteczności i efektywności, a zarazem bezpieczeństwo pacjentów. Jednym z warunków zachowania bezpieczeństwa jest utrzymanie wysokiej jakości usług medycznych świadczonych przez personel. Każda operacja jest inwazyjna i wiąże się z ryzykiem zakażenia szpitalnego, które może prowadzić do poważnych konsekwencji w dalszym leczeniu. Warto pamiętać, że podczas operacji również zdrowie personelu medycznego może być narażone.

W tekście autorzy zaznaczają, że przestrzeganie higieny przez personel oraz dbanie o utrzymywanie jakości i czystości sprzętu jest warunkiem do zminimalizowania zakażenia u pacjenta. Podkreślona została rola pielęgniarek operacyjnych, dla których najważniejsze jest dobro pacjenta. W tym również holistyczne i indywidualne podejście do chorego zgodne z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami postępowania.