Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE OPERACJA BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA COVID-19 ZAKAŻENIA SZPITALNE KORONAWIRUS SARS-COV-2

Bezpieczeństwo zespołu operacyjnego  w dobie pandemii

18 grudnia 2020

Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 o nieznanej do tej pory skali, wywołująca spustoszenie  we wszystkich dziedzinach życia człowieka, skutkująca ograniczeniem codziennych zadań człowieka, wywołuje niepokój, lęk i zagrożenie. Bardzo ważnym elementem wpływającym na zmniejszenie tych negatywnych emocji jest dostarczenie wiedzy w zakresie profilaktyki, postępowania medycznego oraz opieki nad osobą zagrożoną zakażeniem czy chorą z powodu infekcji koronawirusem.

Wirus wywołujący COVID-19 jest przenoszony głównie przez kropelki, które wydzielają się, gdy osoba zarażona kaszle, kicha i wydycha powietrze. Kropelki te są zbyt ciężkie, aby unosić się w powietrzu, dlatego szybko opadają na podłogi i powierzchnie. Do zakażenia poprzez wdychanie wirusa może dojść wtedy, gdy w pobliżu znajduje się osoba chorująca na COVID-19 lub poprzez dotknięcie skażonej powierzchni, a następnie oczu, nosa lub ust.