Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE EPIDEMIOLOGIA CHOROBY ZAKAŹNE ZAKŁUCIA BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY BHP

Bezpieczeństwo w pracy - przywilej czy rygor?

21 września 2013

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zasady, normy, procedury, obowiązki. Kontrole, nakazy, sankcje. Wielogodzinne przygotowania przed zapowiedzianą kontrolą wewnętrzną czy audytem ISO, trudno oczekiwać pewnego wyniku, bo przecież zawsze można coś znaleźć.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zasady, normy, procedury, obowiązki. Kontrole, nakazy, sankcje. Wielogodzinne przygotowania przed zapowiedzianą kontrolą wewnętrzną czy audytem ISO, trudno oczekiwać pewnego wyniku, bo przecież zawsze można coś znaleźć. Ale ten artykuł nie będzie o tym. Jesteśmy świadkami (bo w końcu, według statystyk, największą grupę wśród pielęgniarek i pielęgniarzy stanowią osoby po 40. roku życia) swoistej ewolucji czy wręcz rewolucji w medycynie. Igły wielokrotnego użytku przygotowywane po iniekcji do sterylizacji przed ponownym zastosowaniem. Para rękawic skrzętnie chowana jak największy skarb, za każdym razem używana delikatnie, aby ich nie uszkodzić, dezynfekowana, myta, suszona.