Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI ZAWÓD PIELĘGNIARKI ZAWÓD POŁOŻNEJ KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Będą kolejne centra symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych

Aneta Sadlik, 6 maja 2020
Będą kolejne centra symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych

Ministerstwo Zdrowia podpisało pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w II edycji konkursu na monoprofilowe centra symulacji medycznej. Środki z Funduszy Europejskich pozwolą utworzyć 21 takich miejsc w całej Polsce. Łączna wartość wszystkich projektów wyniesie blisko 53 mln zł.