Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
POŁOŻNICTWO CIĄŻA BAKTERIOMOCZ ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO

Bakteriomocz u ciężarnej powikłany odmiedniczkowym zapaleniem nerek - opis przypadku

23 marca 2021

Zakażenie układu moczowego jest jedną z najczęstszych chorób występujących w czasie ciąży. Liczne zmiany adaptacyjne w układzie moczowym oraz zmiany immunologiczne zachodzące w organizmie kobiety ciężarnej predysponują do wystąpienia tego zakażenia. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek jest poważnym stanem chorobowym oraz stanowi zagrożenie dla życia ciężarnej, dlatego wymaga hospitalizacji, szybkiej oceny i interwencji ze strony personelu medycznego.

Każda kobieta ciężarna powinna systematycznie wykonywać badania diagnostyczne, w tym badania ogólne moczu oraz odbywać regularne wizyty kontrolne u lekarza prowadzącego ciążę. Autorki artykułu opisują przypadek 29-letniej kobiety w ciąży z rozpoznaniem odmiedniczkowego zapalenia nerek z uwzględnieniem problematyki procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zakażenie układu moczowego u kobiet ciężarnych stanowi istotny problem kliniczny, ponieważ zwiększa ryzyko niewydolności nerek czy nadciśnienia tętniczego u matki, a także powikłań okołoporodowych pod postacią zakażenia wewnątrzmacicznego, porodu przedwczesnego, urodzenia dziecka z niską masą ciała, posocznicy czy martwego urodzenia.