Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGIA MOCZ BADANIE BAKTERIOLOGICZNE MOCZU DIAGNOSTYCZNE TESTY PASKOWE

Badanie bakteriologiczne moczu i diagnostyczne testy paskowe

24 maja 2019
Badanie bakteriologiczne moczu i diagnostyczne testy paskowe

Podejrzenie lub istnienie zakażenia układu moczowego, kontrola w trakcie i po terapii zakażeniu układu moczowego lub zapalenie gruczołu krokowego są wskazaniem do pobrania moczu do badania bakteriologicznego.

Podczas pobierania moczu do badania bakteriologicznego może nastąpić skażenie próbki moczu na skutek nieprzestrzegania zasad antyseptyki i aseptyki w ramach przygotowania okolicy zewnętrznego ujścia cewki moczowej i postępowania z jałowym pojemnikiem na mocz. Pielęgniarka pobierając mocz do badania bakteriologicznego powinna przygotować jałowy pojemnik na mocz oraz umyć preparatem antyseptycznym do błon śluzowych (np. Skinsept mucosa) okolicę zewnętrznego ujścia cewki moczowej pacjenta, pamiętając o kierunku zmywania (u kobiety od spojenia łonowego w kierunku odbytu, u mężczyzny po odprowadzeniu napletka, ruchem spiralnym od ujścia cewki moczowej w kierunku odprowadzonego napletka). Alternatywnym sposobem na przeprowadzenie badania bakteriologicznego moczu jest pobranie moczu do pojemnika zestawu Uromedium, po uprzednim wyjęciu płytki z podłożem.