Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE NEFROLOGIA ŻYWIENIE DIALIZA HEMODIALIZA

Badania pielęgniarskie. Problemy żywieniowe pacjentów dializowanych

25 maja 2008

Jedną z metod stosowanych w leczeniu niewydolności nerek jest hemodializa, która polega na usuwaniu produktów przemiany materii, wody, leków i toksyn z krwi pacjenta. Kontrola mocznicy u pacjentów z niewydolnością nerek po rozpoczęciu dializoterapii polega na stosowaniu skutecznej dializy i odpowiedniej diety oraz na uzupełniającym leczeniu farmakologicznym. Przestrzeganie odpowiedniej diety w okresie dializ ma duży wpływ na dobre samopoczucie pacjenta, prawidłowy przebieg dializ oraz wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Bardzo ważne jest zatem, aby pacjenci byli poinformowani o zalecanym postępowaniu dietetycznym w okresie dializoterapii i się do niego stosowali. Chorzy powinni przede wszystkim znać zasady diety dotyczące dozwolonej ilości potasu i fosforu, ale także białka, tłuszczów i płynów, oraz wiedzieć, jakie są zalecane sposoby przyrządzania potraw. Leczenie dietetyczne w niewydolności nerek w okresie dializacyjnym należy do podstawowych elementów terapii, jednak zasady leczenia dietetycznego nie przez wszystkich pacjentów są dobrze znane i przestrzegane. Opisane badanie dotyczy tego zagadnienia.