Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
AKTUALNOŚCI KORONAWIRUS COVID-19 SARS-COV-2 KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH

Badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla studentów, słuchaczy szkół policealnych i stażystów

25 września 2020
Badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla studentów, słuchaczy szkół policealnych i stażystów

W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, Minister Zdrowia zgodnie z wprowadzeniem wypracowanych przez ekspertów zmian do strategii testowania wydał komunikat, iż nie rekomenduje wykonywania testów PCR o charakterze przesiewowym (badania na obecność wirusa SARS-CoV-2) wykonywanych studentom i słuchaczom szkół policealnych, a także lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne jako warunek zakwaterowania w domach studenckich oraz internatach, bądź rozpoczęcia zajęć klinicznych, praktyk studenckich lub staży zawodowych w podmiotach leczniczych.