Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE INTERNA ASTMA OSKRZELOWA OBJAWY ASTMY LECZENIE ASTMY ASTMA POCHP

Astma pod kontrolą

11 maja 2014

Cztery miliony osób w Polsce ma astmę, niecałe dwa miliony wie o tym, a tylko połowa leczy się prawidłowo. A przecież każdy, kto ma rozpoznaną tę chorobą powinien się leczyć prawidłowo. Czyli tak, by nie było objawów choroby i żeby spirometria (bezbolesne, nieinwazyjne badanie czynnościowe układu oddechowego) była prawidłowa.