Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI ASTMA UKŁAD ODDECHOWY

Astma nie zwiększa ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

10 marca 2021
Astma nie zwiększa ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19

Pandemia wywołana przez wirusa SARS-CoV-2 wzbudziła wyjątkowo duży niepokój m.in. wśród astmatyków. Na szczęście ich obawy - dotyczące większej podatności na zakażenie nowym koronawirusem, a także zwiększonego ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 oraz zgonu z tego powodu - nie znalazły potwierdzenia w badaniach naukowych.