Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE CHOROBA ALZHEIMERA NEUROLOGIA

Antropologiczny wymiar opieki

17 września 2008

21 września obchodzimy Światowy Dzień Chorych na Alzheimera. W obliczu zaburzeń psychicznych, upośledzenia umysłowego czy chorób otępiennych pojawiają się pytania o istotę człowieczeństwa, o to, kim jest człowiek, a nawet, kto jest człowiekiem? Niepokój towarzyszący tym pytaniom wynika z dość powszechnego przekonania, że ludzki rozum decyduje o istocie człowieczeństwa (zgodnie z filozofią kartezjańską i słynnym jej stwierdzeniem: „Myślę, więc jestem”). Wydaje się, że pewne choroby muszą podważać takie pojmowanie człowieczeństwa i dlatego pytania egzystencjalne potęgują się. Od odpowiedzi na pytania egzystencjalne zależy kształt opieki względem chorego.