Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
POŁOŻNICTWO CIĄŻA OPIEKA PRZEDPORODOWA PRZEBIEG CIĄŻY

Analiza wybranych czynników determinujących korzystanie kobiet ciężarnych z opieki przedporodowej

8 października 2020
Analiza wybranych czynników determinujących korzystanie kobiet ciężarnych z opieki przedporodowej

Od jakości opieki przedporodowej, której podstawowymi elementami są: wczesne zgłoszenie się ciężarnej na pierwszą wizytę kontrolną, optymalna ilość odbytych wizyt oraz czas trwania ciąży w znacznym stopniu zależy stan zdrowia ludzkiej populacji.

Autorzy artykułu podjęli próbę oceny związku między wybranymi czynnikami demograficznymi i porodowymi a korzystaniem przez ciężarne z opieki przedporodowej. Materiał badawczy stanowiła analiza dokumentacji położniczej kobiet rodzących w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii ICZMP w Łodzi. Pomimo dostępności do opieki przedporodowej prawie 1/5 ciężarnych nie korzysta z tej formy opieki. Ilość porodów, miejsce zamieszkania, wiek i wykształcenie nie mają wpływu na korzystanie przez kobiety z opieki przedporodowej. Kobiety w okresie ciąży odbywają średnio 7 wizyt, a więc mniej niż zaleca Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Istnieje potrzeba edukacji kobiet w zakresie znaczenia opieki przedporodowej dla prawidłowego przebiegu ciąży i urodzenia zdrowego, donoszonego noworodka.