Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
POŁOŻNICTWO CIĄŻA CIĘCIE CESARSKIE

Analiza porównawcza wpływu wybranych czynników wikłających ciążę na przebieg i sposób ukończenia ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet rodzących po 35. roku życia

30 września 2018

Decyzja o posiadaniu dziecka jest coraz częściej przesuwana w czasie. Podyktowane przez różne czynnikami. Kobiety często obawiają się przebiegu rozwoju lub porodu, wybierają karierę zawodową, stawiają na wykształcenie studia i rozwijając swoje kompetencje, podnoszą kwalifikacje i chcą być niezależne od partnera. Jak zatem wpływają na efekt rodzące po 35. roku życia?

Na to pytanie czasowe autorzy artykułu, w którym analizuje się dane osobowe wikłające ciążę i poród u kobiet rodzących po 35. roku życia oraz oceniają warunki końcowe. Analiza ta została zbadana o badania kobiet w wieku 16–43 lat rodzących w Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Analizie poddano występowanie cukrzycy i nadciśnienia, sposób ukończenia produkcji i wskazania do ukończenia cięciem cesarskim. Wyniki, że połowa badanych kobiet rodziła się przez cięcie cesarskie. Ponad połowa badanych urodziła pierwsze dziecko po 30. roku życia, kredytu kredytowego ciążącego powikłanych cukrzycą dodatkową u kobiet po 35. roku życia. Autorzy zwracają uwagę na to, iż zauważalny jest znaczny wzrost liczby kobiet decydujących się na macierzyństwo po 35. r.ż. lub później.