Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE STAROŚĆ SCHORZENIA STAWÓW AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA REHABILITACJA EDUKACJA ZDROWOTNA GERIATRIA OSOBY STRASZE

Aktywność fizyczna osób starszych ze schorzeniami narządu ruchu

18 grudnia 2011

To, że aktywność fizyczna polepsza ogólną kondycję fizyczną i psychiczną, wiadomo od wieków. Ale poprzestanie na wiedzy to za mało. Dobra edukacja zdrowotna nie tylko dostarcza wiedzy na określony temat, lecz także wpływa na sferę motywacyjną, zmieniającą ludzkie zachowania. Co robić, aby zachęcić do aktywności osoby, które z różnych przyczyn utraciły sprawność, wiarę w skuteczność swoich działań oraz ochotę do jakichkolwiek zachowań zdrowotnych?

Starzenie się jest to normalny, długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, który rozpoczyna się w wieku średnim. Jest to postępujące zmniejszanie się rezerw czynnościowych organizmu, utrudniające adaptację do zmian środowiskowych i pogarszające sprawność organizmu. Jeśli przebiega jako proces fizjologiczny, bez powikłań chorobowych, określa się je jako starzenie się prawidłowe. Jego przebieg wykazuje znaczne różnice osobnicze i w istotnym stopniu zależy od rodzinnych predyspozycji. Jednak starzenie się jest najczęściej powikłane lub przyspieszone przez przewlekłe procesy chorobowe. Mówimy wówczas o patologicznym starzeniu się.

Ograniczenie wpływu chorób lub niekorzystnych zachowań na przebieg tego procesu zwiększa prawdopodobieństwo dobrej jakości życia w starości.