Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE AGRESJA W MIEJSCU PRACY AGRESJA PACJENTA PACJENT AGRESYWNY

Agresja w pracy pielęgniarki

12 kwietnia 2010

Agresja i przemoc ze strony pacjentów jest w wielu instytucjach służby zdrowia tematem tabu. Agresja nie jest zjawiskiem medycznym, ale charakter medyczny mają niekiedy jej przyczyny. Człowiek wykazuje zachowania agresywne w reakcji na poważne rozczarowanie, stres o dużym natężeniu, ograniczenia lub upokorzenie. Medyczną przyczyną jest często ból oraz niektóre leki.

Przejawy agresji wystawiają złe świadectwo nie tyle samym pacjentom, obciążonym często wiekiem i licznymi chorobami, ile raczej personelowi, który nie potrafi wyhamować tego rodzaju zachowań. Relacja pacjent – pielęgniarka powinna być wspomagająco–lecznicza, tj. zapewnić taką pomoc, jaka w określonych sytuacjach zdrowotnych człowieka jest mu najbardziej potrzebna. Zwykle najbardziej potrzebne jest przywrócenie nadziei, pomoc w opanowaniu bezradności, pobudzenie do aktywności i współdziałania, ale także prawidłowe relacje z innymi ludźmi. Zdrowe relacje międzyludzkie powinny charakteryzować się wzajemnością i podmiotowym traktowaniem się uczestników relacji.