Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
POŁOŻNICTWO SALA PORODOWA PERSONEL MEDYCZNY AGRESJA PACJENTÓW PORÓD PRACA POŁOŻNEJ

Agresja pacjentek wobec personelu na sali porodowej - doniesienie wstępne

15 października 2020
Agresja pacjentek wobec personelu na sali porodowej - doniesienie wstępne

Poważnym utrudnieniem w funkcjonowaniu zawodowym personelu medycznego jest agresja pacjentów, która jest także dużym problemem w położnictwie. Najczęściej występującą formą agresji ze strony pacjentów sali porodowej wobec personelu medycznego jest agresja słowna. Najczęściej podejmowanym przez personel medyczny sali porodowej działaniem w celu powstrzymania agresji jest rozmowa.

Agresywne postawy pacjentek i ich bliskich względem personelu medycznego pracującego na sali porodowej były przedmiotem badań, które posłużyły do zbadania zjawiska agresji pacjentek na sali porodowej oraz ocena przydatności narzędzi do opisu zachowań trudnych. Ofiary ataków mają dużą trudność w określeniu przyczyn zachowań agresywnych, jednak stwierdzają, że dostrzegali czynniki ryzyka świadczące o zbliżającym się incydencie. Warto też wskazać na związek pomiędzy odczuciem zbyt małej liczby personelu i brakiem reakcji w sytuacji incydentu agresywnego. Może to świadczyć o braku umiejętności w radzeniu sobie z tego typu sytuacjami. Zjawisko agresji na sali porodowej wymaga dalszej eksploracji, szczególnie w obrębie jej konsekwencji dla personelu medycznego.