Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NOWORODEK PĘPOWINA ODPĘPNIENIE KIKUT PĘPOWINY PIELĘGNACJA PĘPKA SKALA APGAR NEUROROZWÓJ KARMIENIE NOWORODKA

Adaptacja noworodka do nowych warunków i pielęgnacja kikuta pępowiny

mgr Agata Białas, 22 lutego 2021

Kiedy noworodek przychodzi na świat o czasie, jest zdrowy i nic złego się nie dzieje, niewątpliwie jest to czas rado­ści dla całej jego rodziny. Okazuje się, że dla rodziców bardzo istotna jest społeczna rola wynikająca z bycia mamą lub tatą. Ale nie możemy też zapomnieć o roli rodzeństwa, je­śli noworodek nie jest pierwszym dzieckiem. Pojawienie się nowego członka rodziny dla każdego jest przeżyciem, niezależnie od tego, jaką rolę społeczną względem niego pełni.

Jak dbać o maluszka i prawidłowo go pie­lęgnować, gdy tak wiele jest sprzecznych in­formacji poruszających tę tematykę? Obecnie jeszcze trudniej może być młodym rodzicom pozyskać wiarygodne informacje, ponieważ w dobie pandemii dostęp do wielu placó­wek, w tym do placówek POZ, jest znacznie utrudniony. Gdzie zatem młodzi rodzice mo­gą uzyskać pomoc i wiedzę? 

Niewątpliwie wiele informacji można znaleźć w Interne­cie, jednak w przypadku tego źródła zawsze należy mieć na uwadze, żeby sprawdzać kto jest autorem artykułu czy porady oraz kto nadzoruje odwiedzaną przez nas stronę. Warto wziąć pod uwagę, że nadal dostępne są profesjonalne źródła wiedzy – czy to w for­mie papierowej, czy elektronicznej – PDF-ów (coraz więcej wydawnictw proponuje rozwią­zania tego typu).