Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI PERSONEL MEDYCZNY PACJENT W WIEKU PODESZŁYM

250 mln zł na bezpieczeństwo personelu i pacjentów w podeszłym wieku

Aneta Sadlik, 22 sierpnia 2020
250 mln zł na bezpieczeństwo personelu i pacjentów w podeszłym wieku

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy blisko 250 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na projekt, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.