Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO OCHRONA ZDROWIA PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

2021 rok – wyzwania i kierunki rozwoju pielęgniarstwa

dr n. o zdr. Dorota Kilańska, 2 lutego 2022
2021 rok – wyzwania i kierunki rozwoju pielęgniarstwa

Podsumowując 2021 rok, nie sposób zapomnieć o wyzwaniach, które stawia przed pielęgniarstwem nowa strategia dla pielęgniarstwa na lata 2021–2025 – “Strategic Directions and Policy Priorities 2021–2025” – określająca polityki w zakresie edukacji, pracy, przywództwa i dostarczania usług i wskazująca kierunek zaangażowania pielęgniarek.