Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.02.2024

Przejdź do księgarni

SKALE I KWESTIONARIUSZE TEST MMSE

Skala do oceny funkcji umysłowych (dysfunkcji poznawczych)

15 września 2021
Skala do oceny funkcji umysłowych (dysfunkcji poznawczych)

W celu oceny funkcji umysłowych (dysfunkcji poznawczych) stosuje się test MMSE (Mini-Mental State Exam ination). MMSE składa się z 30 pytań pozwalających na ilościową ocenę różnych aspektów funkcjonowania poznawczego. Obszary poddawane ocenie to: orientacja w czasie, orientacja w miejscu, zapamiętywanie, uwaga i liczenie, przypominanie, nazywanie, powtarzanie, rozumienie, czytanie, pisanie i rysowanie.

 

Test służy do wykonania przesiewowego badania dysfunkcji poznawczych. Należy upewnić się, czy osoba badana słyszy i widzi na tyle dobrze, by mogła być poddana badaniu; w razie konieczności należy zapewnić jej okulary i/lub aparat słuchowy. W sytuacji, kiedy badający odnosi wrażenie, że osoba badana nie usłyszała, nie zrozumiała lub z innych powodów nie podjęła próby udzielenia odpowiedzi, istnieje możliwość co najwyżej trzykrotnego powtórzenia danego pytania lub polecenia.

Poniżej publikujemy gotowy do ściągnięcia i wydrukowania oraz wypełnienia z pacjentem kwestionariusz skali do oceny funkcji umysłowych - testu MMSE.

Dokument można za darmo przeczytać, pobrać, wydrukować i wykorzystać w codziennej pracy z pacjentami - jednakże dostęp jest ograniczony jedynie dla zalogowanych użytkowników portalu. Zarejestruj się lub zaloguj, aby skorzystać z niego bezpłatnie.