Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE INSTRUMENTOWANIE INSTRUMENTARIUSZKA TOP

Zabiegi wykonywane w przewlekłej niewydolności żylnej. Żylaki kończyn dolnych

10 czerwca 2024
Zabiegi wykonywane w przewlekłej niewydolności żylnej. Żylaki kończyn dolnych

Choroba żylakowa jest jednym z elementów przewlekłej niewydolności żylnej. Choroba dotyka około 25% osób dorosłych, częściej kobiet. Czynnikami ryzyka są: otyłość, praca w stałej pozycji, przede wszystkim stojącej, mała ilość ruchu, wiek pacjenta.

Żylakami nazywa się trwałe poszerzenia żył powyżej średnicy 3 mm, w postaci wężowatych sznurów, splotów lub kłębów z balonowymi uwypukleniami. Dotyczy to układu żył powierzchownych: odpiszczelowej i odstrzałkowej oraz ich odgałęzień. Przyczyną powstania nadciśnienia żylnego i w jego wyniku rozwoju żylaków są: uszkodzenie układu zastawkowego, zwężenie żył, np. spowodowane przebytą zakrzepicą żylną, lub ucisk żył. Występują również żylaki pierwotne, np. w sytuacji niedorozwoju lub wrodzonego braku zastawek w żyłach kończyn dolnych. W wyniku powyższych procesów dochodzi do tzw. przekrwienia biernego kończyny – napływ krwi układem tętniczym jest prawidłowy, ale z powodu zalegania krwi w układzie żylnym oraz jej cofania pod wpływem ciężaru i z powodu zaburzenia funkcji zastawek odpływ jest nieprawidłowy.