Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI WYDARZENIA KONFERENCJE

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej - 25 maja

22 maja 2024
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Warszawskiej Uczelni Medycznej

Tematem wydarzenia - „Wyzwania w nauce i praktyce z perspektywy pielęgniarstwa i położnictwa oraz innych zawodów medycznych.” Patronat honorowy ponownie objęła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.