Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Prawo pacjentek do świadczeń gwarantowanych będzie przestrzegane

12 czerwca 2024
Prawo pacjentek do świadczeń gwarantowanych

Prawo w Polsce pozwala przerwać ciążę, jeśli jest wynikiem przestępstwa lub zagraża życiu i zdrowiu kobiety. Szpital, który podpisał umowę z NFZ, ma obowiązek wykonać to świadczenie – nawet jeśli lekarz powołuje się na klauzulę sumienia.