Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE HOT INSTRUMENTOWANIE ZABIEG OPERACYJNY LAPAROSKOPIA

Nowe technologie w chirurgii małoinwazyjnej – metody terapeutyczne z zastosowaniem minimalnego dostępu

Dr n. o zdr. Ewa Sztuczka, 11 lipca 2024
Nowe technologie w chirurgii małoinwazyjnej

W chirurgii laparoskopowej SILS (single incision laparoskopic surgery) bądź SPL (single port laparoscopy) oznaczają wykonanie zabiegu metodą laparoskopową z pojedynczego dostępu.