Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO NIEDOŻYWIENIE

Niedożywienie - diagnoza, zapobieganie, leczenie

Magdalena Milewska
dr n. o zdr. Magdalena Milewska, 6 czerwca 2024
Niedożywienie pacjenta

Niedożywienie to stan wynikający z niedoborów składników zarówno energetycznych jak i odżywczych lub pogorszonego ich wchłaniania, zazwyczaj manifestujący się niekorzystnymi zmianami w składzie ciała, w wynikach badań laboratoryjnych oraz obniżeniem statusu funkcjonalnego.