Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA NAD OSOBĄ STARSZĄ TOP

Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem substancji odurzających u osób starszych

Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem substancji odurzających u osób starszych

Nadużywanie alkoholu wśród osób starszych jest szczególnie niebezpieczne z uwagi na fakt, że seniorzy są bardziej podatni na negatywne działanie alkoholu. U osób powyżej 65. roku życia zmiany, jakie zachodzą w organizmie w związku z naturalnym procesem starzenia się, powodują, że zmniejszona jest zdolność do metabolizowania alkoholu, a jednocześnie wzrasta wrażliwość mózgu na jego działanie.