Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE HOT WCZEŚNIAKI OPIEKA NAD WCZEŚNIAKIEM

Neonatologia. Złota godzina

Neonatologia. Złota godzina

Złota godzina to termin opisujący postępowanie stabilizujące wcześniaka w jego pierwszych chwilach życia (umownie pierwszej godzinie życia).

Szczegółowy opis zasad postępowania w złotej godzinie został opisany w  części „Zaopatrzenie i  pielęgnacja skrajnie niedojrzałego wcześniaka”. Jednak zasady te należy odnieść do wszystkich wcześniaków. Ich respektowanie zwiększa szansę na przeżycie, a  także minimalizuje ryzyko wystąpienia późniejszych problemów terapeutycznych.

W ramach czasowych złotej godziny powinniśmy zakończyć fazę postępowania resuscytacyjnego oraz wstępnej stabilizacji stanu dziecka. Każda z  tych czynności powinna odbywać się w  warunkach minimalizujących stres u dziecka (cicho, ciemno, ciepło, bez zbędnych procedur). W miarę możliwości pobieramy krew z pępowiny w celu wykonania badań, posiewu oraz gazometrii – już tutaj możemy uniknąć zbędnego kłucia wcześniaka, tym samym zmniejszając jego stres.