Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI REDAKCJA REKOMENDUJE REFUNDACJA LEKÓW

MZ: Od lipca nowa lista refundacyjna

18 czerwca 2024
MZ: Od lipca nowa lista refundacyjna

„W trzecim już w tym roku wykazie refundowanych leków i wyrobów medycznych gwarantujemy pacjentom 31 nowych terapii, w tym 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, z czego 6 dotyczy chorób rzadkich” – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna.