Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI

MZ: Badania prenatalne bez ograniczeń wiekowych

27 maja 2024
MZ: Badania prenatalne bez ograniczeń wiekowych

Wszystkie kobiety w ciąży będą miały prawo do badań prenatalnych. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie programów zdrowotnych. Jest to kolejny element pakietu dla kobiet “Bezpieczna, świadoma ja”.