Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI REDAKCJA REKOMENDUJE

Monitoring w gabinetach lekarskich? RPO prosi o wyjaśnienie resort zdrowia

24 czerwca 2024
Monitoring w gabinetach lekarskich

Znowelizowane przepisy ustawy o działalności leczniczej poszerzają uprawnienia kierowników podmiotów leczniczych w zakresie stosowania monitoringu w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Zdaniem obywateli nowe przepisy nadmiernie ingerują w prawo do prywatności i ochronę danych osobowych pacjentów. Marcin Wiącek pisze w tej sprawie do minister zdrowia Izabeli Leszczyny.