Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT LAKTACJA KARMIENIE PIERSIĄ TOP

Karmienie piersią po pierwszym roku życia

12 czerwca 2024
Karmienie piersią po pierwszym roku życia

Biologiczny czas karmienia piersią dla gatunku ludzkiego wynosi 2,5–7 lat. Obecnie karmienie naturalne > 12 miesięcy określane jest jako „długie karmienie piersią”. Nie ma podstaw naukowych, by długość karmienia piersią limitować.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2021 r. na całym świecie 68% dzieci było karmione naturalnie po ukończeniu 12 miesięcy życia, natomiast 44% – po ukończeniu dwóch lat. Najwięcej dzieci długo karmionych piersią jest w Afryce, następnie w Azji i w obu Amerykach. Europa ma najgorsze statystyki pod tym względem. Niechlubne ostatnie miejsce zajmuje Wielka Brytania, gdzie < 1% kobiet karmi naturalnie w sześć miesięcy po porodzie.

Krajem, który wyróżnia się na świecie w zakresie długości karmienia piersią jest Mongolia, gdzie ponad 50% dzieci otrzymuje mleko matki po ukończeniu drugiego roku życia.

W Polsce zaledwie 10% dzieci w wieku 13–36 miesięcy jest karmionych piersią.