Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE STANY NAGŁE CHIRURGIA URAZY MNOGIE URAZY WIELONARZĄDOWE TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA RTG

Diagnostyka, leczenie, pielęgnowanie. Urazy mnogie i wielonarządowe u dzieci

8 lipca 2008

Urazy u dzieci powyżej 2. roku życia są przyczyną większej liczby zgonów niż wszystkie inne choroby wieku dziecięcego łącznie. Uszkodzenia narządów doznane wskutek urazów najczęściej dotyczą wielu narządów i okolic anatomicznych, jednak bardzo groźne dla życia mogą być także izolowane uszkodzenia narządów miąższowych. Mnogie obrażenia są to uszkodzenia co najmniej dwóch okolic ciała, z których każde z osobna wymaga leczenia szpitalnego (obrażenia izolowane dotyczą jednego narządu).

Wyróżniamy także urazy wielomiejscowe, gdy uszkodzeniu ulega jeden narząd w kilku miejscach (liczne rany, złamania różnych kości, wielomiejscowe przerwanie miąższu wątroby, krwiaki krezki i wielopunktowe urazy jelit itd.). Urazy wielonarządowe to urazy kilku narządów, zarówno jednej, jak i kilku okolic anatomicznych.