Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACJA TOP

Algorytm postępowania pielęgniarskiego z dawcą zakwalifikowanym do pobrania wielonarządowego

Anna Chojnowska, 17 czerwca 2024
Algorytm postępowania pielęgniarskiego z dawcą zakwalifikowanym do pobrania wielonarządowego

Pozyskiwanie narządów od zmarłego dawcy jest procesem wieloetapowym, począwszy od wysunięcia podejrzenia śmierci mózgu, aż do pobrania narządów. Za niezbędną należy uznać współpracę dobrze wyszkolonego zespołu lekarzy i pielęgniarek. Optymalna opieka nad zmarłym, potencjalnym dawcą narządów, wymaga od całego zespołu terapeutycznego zarówno odpowiednich kwalifikacji nabywanych w toku ciągłego kształcenia i zdobywania doświadczenia, jak też czasu i zaangażowania.