szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Położna na stanowisku pielęgniarskim

Czy położna może być zatrudniona na stanowisku pielęgniarskim w zakładzie opiekuńczo-leczniczym?
 

Odpowiedź
Położona i pielęgniarka to dwa odrębne zawody. Położna może być zatrudniona w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, ale na stanowisku położnej, zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji zawodowych. Natomiast zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki jest dopuszczalne tylko wówczas, jeżeli posiada tytuł zawodowy pielęgniarki.
 

Uzasadnienie
Status położnej i pielęgniarki określa ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.; dalej jako: u.z.p.p.), która wyraźnie określa odrębne przesłanki dla nabycia tytułu zawodowego pielęgniarki lub/i położnej. Tryb potwierdzania posiadanych uprawnień zawodowych reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych (Dz. U. Nr 52, poz. 248 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 5 u.z.p.p. położna udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem. Świadczenia te są udzielane przede wszystkim poprzez:
 

- prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
 

- rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
 

- kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
 

- prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
 

- przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza,
 

- podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,
 

- sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
 

- badanie noworodków i opiekę nad nimi,
 

- realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,

 

- samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 

- profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.
 

Natomiast wykonywanie zawodu pielęgniarki zgodnie z art. 4 u.z.p.p. polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Świadczenia te są udzielane przede wszystkim poprzez:
 

- rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych,

 

- rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 

- sprawowanie opieki pielęgnacyjnej,
 

- realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 

- samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
 

- edukację zdrowotną.
 

Za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej uważa się również:
 

- nauczanie zawodu pielęgniarki,
 

- prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa,
 

- kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.
 

Zawód pielęgniarki może wykonywać wyłącznie osoba, która posiada prawo jego wykonywania, stwierdzone przez okręgową radę pielęgniarek i położnych. W powyższej sprawie właściwa jest okręgowa rada pielęgniarek i położnych, w obrębie której pielęgniarka ma zamiar wykonywać zawód. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych, o czym stanowi art. 24 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z późn. zm.).
 

Położna może pracować w tych zakładach opieki zdrowotnej, w których będzie mogła udzielać świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Natomiast dla wykonywania dodatkowo zawodu pielęgniarki musi podjąć naukę w celu uzyskania tytułu zawodowego pielęgniarki.
 

Dorota Karkowska, ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl

 

Data dodania: 2008-09-22 09:57:37
Data modyfikacji: 2009-05-25 14:34:36
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.Komentarze

dwa rózne zawody

Nie mam pojęcia,dlaczego Panie Połozne uważają,że pielegniarka i połozna to w sumie to samo...Dwie różne szkoły,dwa rózne zawody!

dwa różne zawody - położna i pielęgniarka

Obecnie w XX wieku FUNDAMENTEM wiedzy położnej jest wiedza z pielęgniarstwa ogólnego(licencjat pielęgniarstwa). Położna dyplomowana ma umiejętności pielęgniarki ogólnej pomimo tego, że nie ma tytułu dyplomowanej pielęgniarki. Do tej pory uważano, że położna ma kwalifikacje pielęgniarki ogólnej i może wykonywać jej pracę, a pielęgniarka ogólna nie ma kwalifikacji położnej i nie wykona jej pracy.

położna

W holistycznym ujęciu położna jest w jednej osobie konsultantem, doradcą, położną i doulą. Ma za zadanie otoczyć opieką nie tylko kobietę, ale całą jej RODZINĘ.

dotyczy możliwości wykonywanych czynności

a czy pielęgniarka może być zatrudniona na stanowisku położnej....strasznie dużo ich mamy.....

Potrzeba jasno opracowanych ścieżek rozwoju zawodowego – dla POŁOŻNYCH

Położna powinna mieć prawo do kursu lub specjalizacje dla instrumentariuszek oraz z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub intensywnej opieki .Dlaczego pielęgniarka może ukończyć ten kurs a położna nie, skoro wyraża potrzebę rozwoju swych umiejętności? Panie pielęgniarki mamy 20 wiek -nie ograniczajcie dostępu do wiedzy POŁOŻNYM! ...Dobrze zrobi pielęgniarkom ( zdrowa rywalizacja)-wsparcie położnych np. jeśli chodzi o pielęgniarstwo anestezjologiczne, a poza tym poszerzy ścieżkę zawodową położnym.

Zawód POŁOŻNEJ - co umie pielęgniarka po licencjacie więcej od położnej.

Przekwalifikować się też nie mogę( proponuje mi się szkołę dla pielęgniarek- co dla mnie po 25 latach pracy na porodówce jest uwłaczające-(co pielęgniarka po licencjacie umie więcej od położnej ), propozycja pracy jako pielęgniarka DPS, to nic innego -tylko praca dla pomocy pielęgniarskiej- (spoczywa na niej cały proces pielęgnowania na poziomie podstawowych potrzeb(higiena osobista, kontrola wypróżnień, karmienie, słanie łóżka, zmiana pozycji, uruchomienie pacjenta, toaleta pośmiertna, wsparcie duchowe-rozmowa obecność-jest zawsze najbliżej pacjenta, jest pierwszą osobą, którą pacjent prosi o pomoc ),- praca bardzo ciężka jak dla położnej mającej 52 lata.

umiejętności położnej

nie wyobrażam sobie położnej, która nie ma umiejętności z zakresu licencjata pielęgniarstwa, taka położna nie powinna pracować na sali porodowej, wiadomości z psychologii, dermatologii, intensywnej terapii, itp,itd.dalej nie będę się rozpisywać....

dwa różne zawody

Dwie różne szkoły, dwa różne zawody- ale zdobywając tytuł położnej - umiejętności pielęgniarskie położna ma mieć opanowane, położna po prostu nie może ich niemieć.

położna

Potrzeba zapewnienia możliwości rozwoju i awansu, w sytuacji zawodowej położnych ( gdzie obecnie położna jest bardziej pielęgniarką niż położną- prace położnych pomału przejmują lekarze, a nas spycha się do pozycji pomocy położniczej) i dla tego same powinny planować zmiany w sytuacji zawodowej poprzez postrzeganie własnych interesów, potrzeb i oczekiwań..

umiejętności położnej

POŁOŻNE zawsze były ambitne, dużo z nich skończyło medycynę, obecnie przedstawiają się jako położna, lekarz poł. inne aby nie zostać w tyle pokończyły studia pielęgniarskie .... a ja się pytam poco tyle wybiegów aby, zachować prestiż tak potrzebny do wykonywania tego zawodu.....czy nie mamy umiejętności pielęgniarskich, dlaczego pielęgniarka pracująca na ginekologii bez specjalizacji ma tyle możliwości w przeciwieństwie do POŁOŻNEJ( która zawsze miała umiejętności pielęgniarskie będąc specjalistą w swojej dziedzinie, a których pozbawiły nas pielęgniarki poprzez przeforsowaną ustawę).

ścieżki rozwoju zawodowego

instrumentariuszka to pielęgniarka, anestezjologiczna to pielęgniarka, itp,itd....a położna to nie pielęgniarka....musi odnowa uczyć się robienia zastrzyków, ścielenia łóżek itd....

pielęgniarstwo ogólne

Szkolenia wewnątrz oddziałowe nie dają możliwości nabywania uprawnień pielęgniarce/ położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych. Pielęgniarka/ położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działanie. Czy położna/ pielęgniarka powinna odmówić wykonania zlecenia lekarskiego-TAK- jeżeli zlecenie wykracza poza kwalifikacje „pielęgniarki ogólnej” i dotyczy wiedzy i umiejętności specjalistycznych, których pielęgniarka nabywa podczas kształcenia podyplomowego. Dla tego POŁOŻNA ma prawo do każdej specjalizacji pielęgniarskiej, za którą jest w stanie zapłacić i chce ją zrobić , nikt nie będzie nas ograniczał i robił z nas BARANÓW.

dwa rózne zawody

wizerunek położnej legł w gruzach, nic już nie znaczymy, nie jesteśmy pielęgniarkami, cofnięto nas do czasów, kiedy przed wojną położna zajmowała się tylko kobietą, ale cóż czasy się zmieniły, a położne stoją w rozwoju w tym samym miejscu....z tego wynika jasno, aby odzyskać swój statut, twarz musimy uzyskiwać tytuł na dyplomie dwu zawodowy- pielęgniarka / położna, wtedy odzyskamy to co straciłyśmy....Pytam kto nam pomorze...obecnie jest tendencja spychania położnej do poziomu POMOCY POŁOŻNICZEJ...i tak się stanie nasze miejsce zajmą pielęgniarki ze specjalnością położnej( wystarczy im 18 miesięcy)....

konkretne stanowiska pracy dla poloznej

POŁOŻNA opiekująca się RODZINĄ, położna odcinkowa....to - rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych, - rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, - sprawowanie opieki pielęgnacyjnej, -to właśnie robi położna, zwłaszcza ta, która pracuje na oddziale jako odcinkowa... skoro położne nie są pielęgniarkami to musicie nas zagonić wszystkie na porodówki i według tego co zapisałyście panie nigdzie więcej nie powinnyśmy pracować....bo nie jesteśmy pielęgniarkami...

położna środowiskowa, położna odcinkowa, położna na sali porodowej

Pielęgniarki nie wszystkie mają maturę-natomiast każda POŁOŻNA ma maturę, Panie położne nie zawężajcie sobie pola zawodowego, pamiętajcie- położna środowiskowa ma obowiązek wynikający z etatu jaki zajmuje- ma opiekować się kobietą i noworodkiem do 2 m-ca życia- ale gdy będzie pracować na odcinku ma obowiązek opiekować się pacjentem i i wtedy wykonuje prace pielęgniarki będąc położną, gdy jest na sali porodowej wykonuje obowiązki wynikające z tego etatu. postępujcie jak pielęgniarki otaczajcie opieką całą rodzinę-mężczyznę też, pamiętajcie o holistycznym ujęciu opieki.....

TO JEST CHORE !!!

To jest chory system, żeby położna czy położny nie mógł się kształcić w dziedzinach pielęgniarskich.Przecież w Studium Położniczym mieliśmy pielęgniarstwo i nie widzę przeszkód żeby móc się dokształcać.Ale niestety w pewnym momencie zabardzo chyba ambitne położne chciały rozdzielności zawodów i niestety mamy takie blokady.Pracując 11 lat na oddziele Ginekologii (opieka pooperacyjna bez sali POP) wiele przeszedłem i myślę,że mam nie mniejsze doświadczenie niż niejedna pielęgniarka.A już napewno nie taka świeżo po licencjacie.Poprostu przez tę ustawę zostało nam zablokowane dorabianie do i tak głodowych i żenujących pensji.Czas chyba na zmiany i utworzenie części wspólnej naszych zawodów bez licytowania się który zawód jest lepszy.Pielęgniarki mogą po 18 miesięcznym przeszkoleniu być położnymi, ale czy położna może w 18 miesięcy stać się pielęgniarką? NIESTETY NIE!!! i TO JEST CHORE!!!

dwa rózne zawody- ten sam interes

zadbajmy aby położna, miała więcej możliwości zawodowych jeśli chodzi o stanowiska pracy, aby pracowała na różnych stanowiskach i miała szersze spojrzenie na swą specjalizacje, to pozwoli wnieść trochę świeżości do zawodu. Nadmierne ograniczenia stanowiskowe prowadzą do gnuśności i zacofania....

ŚCIEŻKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA POŁOŻNEJ

JEST nowa ścieżka kształcenia dla położnych - kiedy każda NOWA położna, będzie najpierw pielęgniarką np studia stacjonarne dzienne licencjat pielęgniarstwa, a potem 18 miesięczny kurs dla położnych- I MASZ WYKSZTAŁCENIE POŁOŻNEJ-które wykształcenie w Polsce ma obecnie każda STARA położna (przepraszam za stara i nowa), -gapy z was położne, nie dopilnowałyście swych interesów, pielęgniarki były sprytniejsze......................... ograniczenia ogromne, możliwości żadne - to kierunek obecnie nakreślony dla położnej, smutno i przykro o tym pisać a nawet wstyd - przyszłość smutna kreśli się dla położnej. PANIE położne-czas korzystać z tej możliwości, bo przyszłość wasza na starość to szmata i pomoc pielęgniarska ----zatem życzę zdrowia bo będzie wam zdrowie na starość bardzo potrzebne, kłopoty z kręgosłupem i gdzie pójdziecie pracować, teraz przy tej rywalizacji i presji nikt za was nie będzie prac trudnych wykonywał,...........powodzenia.

c.d.

w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem......- to jedno zdanie dyskwalifikuje położną do pracy POMIMO posiadanych kwalifikacji i kursów i choćby zrobiła je bezliku to wszystko na nic...i tak nie znajdzie pracy

REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.