szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Pacjent po udarze mózgu podmiotem opieki pielęgniarskiej - sprawozdanie

W październiku 2008 roku w Juracie odbyła się I Sesja Naukowo – Szkoleniowa „Pacjent po udarze mózgu podmiotem opieki pielęgniarskiej” – ramach VIII Interdyscyplinarnego Forum Udarowego (Jurata 17-18 października 2008), organizowanego przez Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu.
 

Patronat honorowy, po raz pierwszy organizowanej Sesji, objęły następujące osoby:

- dr n. med. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Gdańsku;

- dr hab. Krystyna Jaracz, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu;

- prof. nadzw. Walenty Michał Nyka, Prezes Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

- Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku – mgr Danuta Adamczyk-Wiśniewska.
 

Sesja Naukowo – Szkoleniowa zgromadziła blisko 80 pielęgniarek oddziałów neurologii z całej Polski. Nadesłane referaty zostały wygłoszone przez prelegentów z wielu ośrodków w Polsce.

 

Całodzienna sesja składała się z trzech bloków tematycznych.

 

W pierwszej części dwa referaty wprowadzające w tematykę opieki nad chorym po udarze mózgu zaprezentowała dr Maja Patalong – Ogniewa, psycholog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 

W referatach autorka omówiła niezwykle ważne zagadnienia, dotyczące zaburzeń neuropsychologicznych, które występują u chorych po udarze mózgu. Zaburzenia te w istotny wpływają na strategię interwencji podejmowanych przez pielęgniarki. Autorka podkreślała znaczenie właściwego kontaktu terapeutycznego pielęgniarki z chorym po udarze mózgu.

 

Pani mgr Anna Smolińska z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy przedstawiła referat dotyczący analizy czynników ryzyka udaru mózgu u chorych hospitalizowanych w tym Oddziale, ze szczególnym uwzględnieniem czynników modyfikowalnych, które powinny podlegać aktywnej prewencji wtórnej.

 

Problem oceny satysfakcji pacjentów z opieki medycznej i pielęgniarskiej w oddziale neurologii był przedmiotem kolejnego referatu wygłoszonego przez mgr Annę Smolińską z CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Autorka zwracała uwagę na znaczenie oceny satysfakcji z usług medycznych jako ważnego wskaźnika monitorowania jakości opieki w oddziałach neurologii.

 

Druga część sesji pielęgniarskiej poświęcona była problemom chorych po udarze mózgu i ich opiekunów.

 

W pierwszym referacie mgr Justyna Morawska z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie przedstawiła problemy osób opiekujących się chorymi po udarze mózgu w środowisku domowym.

 

Pani mgr Kazimiera Hebel z Akademii Medycznej w Gdańsku przedstawiła referat, w którym poddała analizie związek między wydolnością opiekuńczo - pielęgnacyjną rodziny, a stopniem zaspokajania podstawowych potrzeb zdrowotnych chorych po udarze mózgu.

 

Autorka wykazała, że wydolność opiekuńcza rodziny jest uzależniona od liczby osób sprawujących opiekę nad pacjentem oraz od postawy, jaką osoby te prezentują wobec chorego.

 

Podstawowe potrzeby zdrowotne chorych nie są realizowane w odpowiednim stopniu, co istotnie wpływa na złe samopoczucie pacjentów i brak poprawy stanu funkcjonalnego. Dlatego też niezwykle ważnym problemem jest właściwe wsparcie społeczne chorych po udarze mózgu i ich rodzin.

 

Pani mgr Marcelina Skrzypek-Czerko przedstawiła założenia autorskiego programu wsparcia pacjentów po udarze mózgu leczonych w Klinice Neurologii Dorosłych AMG. Program ten był jednocześnie dedykowany rodzinom tych pacjentów.

 

Pan mgr Piotr Janiewicz z Kwidzyna zaprezentował niezwykle ciekawe ujęcie opieki nad pacjentem po udarze mózgowym w oparciu o teoretyczny model opieki Florence Nighthingale, zwracając szczególną uwagę na czynniki fizyczne i środowiskowe, które mają wpływ na subiektywne doświadczenia hospitalizowanego pacjenta.

 

Specyfikę problemów w codziennym funkcjonowaniu pacjentów po udarach mózgowych w środowisku domowym przedstawiła dr Joanna Rosińczuk - Tonderys z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 

A mgr Kazimiera Subocz z Elbląga omówiła problemy pielęgnacyjne u chorych po przebytym udarze mózgu oraz udział pielęgniarki w rehabilitacji pacjentów.
 

Tematem wiodącym ostatniej, trzeciej części spotkania, były niezwykle istotne zagadnienia związane z profilaktyką udaru mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem roli edukacyjnej pielęgniarki.

 

Z zasadami prewencji wtórnej po udarze mózgu uczestników zapoznało dwóch prelegentów: mgr Katarzyna Snarska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i mgr Piotr Janiewicz z Kwidzyna.

 

Pani Wiesława Kucharska z Akademii Medycznej w Gdańsku przedstawiła rolę pielęgniarki w edukacji pacjentów z nadciśniniem tętniczym w oparciu o doświadczenia Regionalnego Centrum Nadciśnienia Tętniczego AMG.

 

Zasady opieki nad chorym ze spastycznością wyjaśniła w swoim referacie dr Lucyna Wilczewska z Akademii Medycznej w Gdańsku. Problem ten dotyka znacznego odsetka chorych po udarze.

 

Na zakończenie sesji pan dr Robert Ślusarz z CM Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy UMK w Toruniu przedstawił referat, w jaki sposób należy dokonać oceny czynnościowej chorych z krwotokiem podpajęczynówkowym poddanych leczeniu operacyjnemu tętniaka śródczaszkowego metodą klasyczną.
 

Po wygłoszeniu wszystkich referatów odbyła się dyskusja. Liczne pytania uczestników wskazały na konieczność organizowania podobnych spotkań, dotyczących problematyki szeroko rozumianego pielęgniarstwa neurologicznego.

 

Pojawiła się inicjatywa powołania Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych. Chęć przystąpienia do Towarzystwa wyraziło blisko 70 pielęgniarek uczestniczących w sesji.

 

Spośród zadeklarowanych członków Towarzystwa wybrano grupę odpowiedzialną za formalne powołanie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych z różnych ośrodków akademickich w Polsce.
 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pragniemy podziękować Szanownemu Komitetowi Naukowemu, wszystkim prelegentom a przede wszystkim pielęgniarkom z oddziałów neurologii z całej Polski - za tak liczną frekwencję, aktywny udział w sesji.

 

Dziękujemy również za zainteresowanie powstaniem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych. Serdecznie zapraszamy Państwa na II Sesję, którą planujemy na koniec września 2009 roku.

 

Organizatorzy Konferencji: Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu, Katedra i Klinika Neurologii Dorosłych AMG, Zakład Pielęgniarstwa Neurologiczno – Psychiatrycznego AMG, Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
 

mgr M. Skrzypek-Czerko, dr L. Wilczewska

 

Kontakt:
Klinika Neurologii Dorosłych AMG

tel. (058) 349 23 06, marcelinaskrzypek@amg.gda.pl

Data dodania: 2009-03-03 10:17:31
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.