szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Chorzy psychicznie potrzebują pracy

Związek Stowarzyszeń Rodzin i Osób Chorych Psychicznie POL-FAMILIA w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy”.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oprócz Związku POL-FAMILIA w projekcie uczestniczą jako partnerzy cztery organizacje: Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku, Fundacja Klub Lokalnej Integracji „Lonia” w Łodzi, Stowarzyszenie Klub Wsparcia Psychicznego w Bydgoszczy oraz Toruński Stowarzyszenie Współpraca.

 

Jedną z grup osób szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym są osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 

Osoby te z powodu specyfiki schorzenia mają wielkie trudności w samodzielnym funkcjonowaniu społecznym, a w szczególności w funkcjonowaniu na rynku pracy.

 

Większość z nich utrzymuje się głównie z renty socjalnej. Zaledwie 2 proc. osób z zaburzeniami pracuje zawodowo w pełnym wymiarze godzin.

 

Osoby nieproduktywne postrzega się jako niewiarygodne, wymagające specjalnej troski i nadzoru.

 

Tymczasem praca jest dla nich jedyną dostępną aktywnością, korelującą dodatnio z poprawą stanu psychicznego.

 

Praca pomaga w redukcji apatii, społecznego wycofania i ubóstwa językowego chorych. Stanowi jedno z podstawowych kryteriów adaptacji chorych psychicznie do życia w społeczeństwie.

 

Celem głównym projektu jest opracowanie systemu wspierania aktywizacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmującego zindywidualizowane usługi adekwatne do ich potrzeb poprzez ponadregionalną współpracę organizacji zrzeszonych w Pol-Familia.

 

Realizacja projektu przyczyni się do sformułowania podstawowego zakresu usług, ułatwiającego wejście lub powrót na rynek pracy osobom niepełnosprawnym o specyficznych potrzebach, wynikających z przewlekłych schorzeń psychicznych.

 

Umożliwi to zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób chorych psychicznie, zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu, integrację zawodową i społeczną chorych oraz zapobieganie uprzedzeniom i stereotypom społecznym.

źródło: www.prawapacjenta.eu
Data dodania: 2009-07-28 14:31:36
Data modyfikacji: 2009-07-28 14:36:12
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.